<< art+e                                            

 

 

 

 

Nuevas manifestaciones en la  Pintura y escultura   Japonesas Edo

 

 

Hirano Hakuho Hirano-Hakuho-2
Hirano Hakuho
(1879-1957)

 

 

 

Kamisuki-Natori
Kamisuki Natori
 

 

 

 

 

Tsukioka_Yoshitoshi-
Tsukioka-Yoshitoshi-Ariwara-no-Yukihira tsukioka_yoshitoshi_yamauba_and_kaidomaru)
Tsukioka-Yoshitoshi-1885-Rijksmuseum Tsukioka Yoshitoshi-2 Tsukioka Yoshitoshi
Tsukioka Yoshitoshi , Taiso Yoshitoshi , 大蘇 芳年
(1839-1892)

 

 

Hiroshi Yoshida Hiroshi Yoshida Hiroshi Yoshida
Hiroshi Yoshida 吉田 博
(1876–1950)

 

 

 

 
F
(4)

 

 

<< art+e